To English page

Olshammar Nebula AB

Detta är ett holdingbolag ägt av:

Mats Olshammar
Skaragatan 108
SE-531 33 Lidköping
mats@olshammar.se
Mob: +46 73 960 4115

DryTrade Nordic AB

Ett dotterbolag, se länk About

Patent – Olshammarmotor

INTERN FÖRBRÄNNINGSMOTOR MED TURBO

Datorsimuleringar på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med program GT-power visar lägre bränsleförbrukning (BSFC g/kWh), samt högre effekt (kW). Raport från KTH finns på denna länk eller kan laddas ner direkt från denna länk MasterThesisReport_MF225X_2021

Youtube – Olshammarmotor – Del 1

Youtube – Olshammarmotor – Del 2

Youtube – Olshammarmotor – Del 3

Youtube – Olshammarmotor – Del 4

Youtube – Olshammarmotor – Del 5

Svenskt patent SE 541 204 CS (engelska) nedladdning 

PCT WO 2019/078776 A1 (english) nedladdning

Kinesisk patent ansökan (kinesiska) nedladdning

Videolänkar för Kina

Olshammar Engine Part 1

Olshammar Engine Part 2

Olshammar Engine Part 3

Olshammar Engine Part 4

Olshammar Engine Part 5